Nadstandardní péče a prevence

TeamPrevent-Santé, s.r.o. je součástí mezinárodní skupiny TeamPrevent Group. Skupinu TeamPrevent Group založila německá společnost B·A·D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH. Společně poskytujeme služby pro více než 250.000 klientů a pečujeme o téměř 4 milióny jejich zaměstnanců. Našim posláním je vybudovat našim klientům bezpečné a zdraví neohrožující pracovní podmínky s přidanou hodnotou v souladu s platnou legislativou. 

TeamPrevent-Santé v České republice

Jsme jedničkou v poskytování komplexních služeb v oblasti pracovního lékařství, bezpečnosti a ochrany zdraví, prevence požární ochrany a vzdělávání.  Součástí naší společnosti je nadstandardní lékařská péče Santé, kterou poskytujeme ve dvou zdravotnických zařízeních v Praze a prostřednictvím praktických lékařů i v dalších místech České republiky. V současné době poskytujeme služby více než 800 společnostem s více než 180 000 zaměstnanci, další tisíce individuálních klientů využívají naše nadstandardní lékařské služby.

 


 

PRÉMIOVÁ PÉČE SANTÉ

Prémiovou lékařskou péči Santé poskytujeme ve zdravotnických centrech v Praze 1 v Pštrossově ulici a v Praze 4 v ulici Želetavská.

Více informací

KARIÉRA

V naší společnosti najde uplatnění řada profesí. Velice rádi přivítáme do našeho týmu lékaře, zdravotní sestry, odborníky v oblasti BOZP a PO, administrativní pracovníky a další. Aktuální nabídky zaměstnaní najdete na našich stránkách.

KARIÉRA

BOZP A PO

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci patří spolu s požární ochranou mezi profesionální služby, kterým se věnují desítky našich specialistů. Služby poskytujeme v celé České republice.

BOZP a PO