Oftalmologie

V moderně vybavených ordinacích poskytujeme komplexní oftalmologické vyšetření:

► měření dioptrií (refrakto-keratometrie) a následné korekce očních vad (krátkozrakosti, dalekozrakosti, astigmatismu, vetchozrakosti), případně poskytujeme konzultace při řešení refrakčních operačních zákroků za účelem odstranění dioptrií
► bezkontaktní měření nitroočního tlaku zaměřené na prevenci a diagnostiku  zeleného zákalu (glaukomu)
► měření tloušťky rohovky (pachymetrie)
► vyšetření zorného pole (perimetrie)
► vyšetření rohovky, čočky, sklivce
► diagnostika  sítnicových  a makulárních onemocnění
► aplikace kontaktních  čoček

Spolupracujeme s prestižními klinickými pracovišti. Náš tým je složen z erudovaných oftalmologů s bohatými zkušenostmi v oboru.


NAŠI LÉKAŘI

MUDr. Zdeňka Gajdošíková, vedoucí lékařka oftalmologie

VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE
LF UJEP Brno, 1985
Atestace v oboru oftalmologie I. stupně, 1984
Atestace v oboru oftalmologie II. stupně, 1989
Osvědčení k výkonu lékařské praxe v oboru oftalmologie, 1998
Licence pro výkon lektora v lékařské praxi pro obor oftalmologie, 2002
Kurzy: Fluorescenční angiografie, Diabetická retinopatie

SPECIALIZACE: Oftalmologie
PRAXE V SANTÉ: Od roku 2000
JAZYKOVÁ ZNALOST: Angličtina, ruština

MUDr. Lenka Faitová

VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE
Oftalmologie I. 1999, LF UK Plzeň, Fakulta všeobecného lékařství, promoce 1993
Specializace v oboru oftalmologie I. stupně, 1999
Licence ČLK, 2006
Specializovaná způsobilost v oboru oftalmologie, 2008
Základní kurz školení kontaktologů, 2004
Odborná stáž v oční onkologii, 2005

SPECIALIZACE: Oftalmologie
PRAXE V SANTÉ: Od roku 2003
JAZYKOVÁ ZNALOST: Angličtina

MUDr. Janina Sarah Waloszek

VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE
I. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Atestace v oboru oftalmologie, 2017
Odborná stáž v Cheltenham General Hospital, Gloucestershire Royal Hospital, David Kear Opticians
Kurz kontaktologie Johnson&Johnson
Diplom celoživotního vzdělávání, 2012

SPECIALIZACE: Oftalmologie
PRAXE V SANTÉ: Od roku 2017
JAZYKOVÁ ZNALOST: Angličtina, polština

MUDr. Markéta Skoková

VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE
LF UK v Praze 2001-2007, obor Všeobecné lékařství
Oční klinika VFN a 1. LF UK v Praze, 2008-2014
Atestace z oftalmologie, 2013

SPECIALIZACE: Oftalmologie
PRAXE V SANTÉ: Od roku 2014
JAZYKOVÁ ZNALOST: Angličtina

MUDr. Andrea Havlíková

VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, 2000 – 2007
Zahraniční stáž 6th EGS European Residents Glaucoma course, Švýcarsko, 2012
Zahraniční stáž v Nottingham University Hospital, Anglie, 2012
Atestace z oftalmologie, 2013
Diplom celoživotního vzdělávání, 2013

SPECIALIZACE: Oftalmologie
PRAXE V SANTÉ: Od roku 2016
JAZYKOVÁ ZNALOST: Angličtina, němčina