Ambulance pro registrované klienty

Objednávání registrovaných klientů k praktickému lékaři a na gynekologii s platností od 15. 10. 2018

S ohledem na zkvalitňování péče o pacienty registrované k našim praktickým lékařům a na naší gynekologii otevíráme nové ambulance.

Klienti registrovaní výhradně ke zmíněným odbornostem, bez existence další klientské karty, mají k dispozici nové telefonní číslo na objednání: +420 736 501 668. Toto číslo je klientům k dispozici každý pracovní den v čase od 8:00 do 14:00 hodin.

Využívání služeb Call centra a dalších doplňkových služeb již pro tyto klienty není dále možné. Pokud klienti projeví zájem o individuální karty, mohou se i nadále obracet na naše obchodní zástupce, kteří rádi vše vysvětlí a poradí.

Vaše klientská podpora
TeamPrevent-Santé