Filozofie společnosti TeamPrevent-Santé

Filozofie evropské skupiny TeamPrevent Group spočívá v těchto klíčových oblastech:

Vize
Jsme lídrem v oblasti poskytování pracovnělékařkých služeb a nezávislým poskytovatelem služeb bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jsme preferovaným partnerem díky vysoce odborně, kvalitně a profesionálně poskytovaným službám s charakteristikou inovačního přístupu.

Poslání
Našim posláním je poskytovat pro naše klienty a jejich zaměstnance v celoevropském měřítku služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a preventivní pracovní medicíny. Poskytovat tyto služby při zohlednění nejnovějších vědeckotechnických poznatků a trendů s cílem chránit jejich zdraví, zvyšovat jejich povědomí a motivovat je k dodržování zásad a pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci České republiky jsme hrdým poskytovatelem nadstandardní lékařské péče - Santé.

Orientace na zákazníka/klienta
V centru naší pozornosti je bezpečnost, zdraví a jistota zaměstnanců našich klientů, jejich hospodářský úspěch a spokojenost s námi poskytovanými službami. Spokojenost našich klientů je rozhodující a hraje významnou roli v úspěchu našeho podnikání.

Odpovědnost vedoucích zaměstnanců
Vedoucí zaměstnanci jsou pro naše zaměstnance vzorem a s pomocí jejich odborných znalostí a kompetencí budují smysluplnou práci v jednotlivých odborných týmech. Jejich kompetence a odpovědnost jsou přesně definované.

Orientace na zaměstnance
Tým našich zaměstnanců je naším nejcennějším kapitálem a významným prvkem na cestě k úspěchu. Stavíme na jejich odbornosti a profesionalitě. Podporujeme jejich inovační přístup a kreativitu, snažíme se neustále vytvářet prostor k jejich seberealizaci a podávání vynikajících výkonů.

Orientace na procesy
Přidanou hodnotou námi poskytovaných služeb jsou striktně stanovené a řízené procesy. Naše interní procesy neustále zlepšujeme tak, jako se nepřetržitě snažíme zlepšovat kvalitu našich služeb.