Handicapovaní u nás

V roce 2007 hledala naše společnost další možnosti přidaných hodnot, které dokáže nabídnout ve spojitosti s poskytovanými službami. Hlavním podnětem při uvažování, jakým směrem se vydat, byl zájem o zaměstnance a naplnění etického a humánního kodexu v oblasti poskytování zdravotních služeb. Záměrem bylo zároveň posílit konkurenceschopnost na trhu. Vznikla tak společnost Santé Network s.r.o., nyní TeamPrevent-Network, s.r.o., která si klade za cíl přivést osoby se sníženou pracovní schopností na trh práce a zapojit je zpět do pracovního a společenského života. TeamPrevent-Network nyní zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením, které se podílí především na organizaci zdravotní péče a poskytování vybraných produktů a služeb.

Prostřednictvím lidí, kteří sami zdravotní péči potřebují, nabízíme své služby i ostatním. Hledáme nové příležitosti na trhu práce, snažíme se otevřít oči korporátním firmám, aby i ony zaměstnávaly osoby se zdravotním postižením. Snažíme se v této věci společnostem vypomáhat, protože to vnímáme jako přidanou hodnotu, kterou na ně chceme přenést.