LHŮTNÍK

Moderní přistup k řízení BOZP a PO zabezpečuje náš software LHŮTNÍK. Jedná se o aplikaci sloužící k evidenci kontrol, revizí, interních úkolů a jiných nutných termínů.

Co vše prostřednictvím systému Lhůtník zabezpečujeme?

►  Elektronickou databázi protokolů revizí a kontrol týkajících se PO a BOZP
►  Databázi dokumentace PO a BOZP
►  Evidenci termínů revizí a kontrol
►  Automatické upozornění 30 dnů před vypršením zákonné lhůty
►  Upozornění na prošlou revizi
►  Historii všech kontrol

Lhůtník můžete využívat i vy.