Our contracted Health Insurance Companies:

111 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

201 VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

205 ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

207 OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

209 ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA

211 ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA

213 BRATRSKÁ REVÍRNÍ POKLADNA ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

 

As of September 1st, 2019, there is no contract with VZP a.s. (333).