Gynekologie

Obor gynekologie poskytuje klasickou gynekologickou péči a péči prenatální. Zaměřujeme se na prevenci nádorových onemocnění děložního hrdla, dělohy, vaječníku, zevních pohlavních orgánů, resp. celé malé pánve. V rámci prenatální péče zajišťujeme vše od diagnostiky gravidity až po screeningová vyšetření a komplexní péči o nastávající maminku i miminko. Spolupracujeme s klinickými pracovišti, jsme schopni zajistit i porod s vybraným porodníkem.

Vyšetřujeme klientky od 15 let.

V rámci gynekologické péče nabízíme:
Genetický screening
Mammologie
Samovyšetření prsu
4D sono
Kardiotokografie
Laktační poradenství

 


NAŠI LÉKAŘI

MUDr. Miloslav Černý

VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE
2. lékařská fakulta UK, Praha 1973-1979
I. atestace 1984, II. atestace 1988
Obhajoba: vědecká kandidatura – ultrazvuková folikulometrie – nová metoda v péči o sterilní ženy – CSc. 1990
UZ certifikáty: UZ echokardiografie, UZ screening I. trimestru, UZ screening II. trimestru

SPECIALIZACE: Gynekologie a porodnictví
PRAXE V SANTÉ: Od roku 1997
 

MUDr. Marcela Meixnerová

VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE
UK Praha, 1. lékařská fakulta, 2001
Atestace v oboru gynekologie a porodnictví, 2004
Evropská specializační atestace v oboru gynekologie a porodnictví, 2007
Licence pro výkon soukromé lékařské práce a výkon funkce lektora v lékařské praxi, 2008

PRAXE A KURZY:

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, Praha 4
GynCentrum spol. s r.o., Hloubětínská 3/13, Praha 9
GynCare spol. s r.o., Sněmovní 11/172, Praha 1
Ústav pro péči o matku a dítě, Podolské nábřeží 156, Praha 4
Nemocnice Kolín , Gynekologicko-porodnické. odd. ,Žižkova 146, Kolín 3

Evropský kongres perinatální medicíny 2006 v Praze
2008 Workshop —Diagnostika a léčba závažných forem poporodní hemoragie v ÚPMD akcelPVZ
2006 ENTOG Urogynekologie
Onkogynekologické semináře

PUBLIKOVÁNÍ:
Prediktory předčasného porodu, Moderní medicína, 2006

SPECIALIZACE: Gynekologie a porodnictví
PRAXE V SANTÉ: Od roku 2010
JAZYKOVÁ ZNALOST: Angličina, němčina

MUDr. Jana Jedličková

VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE
Univerzit Karlova, FVL, Praha, 1963
Atestace v oboru gynekologie, porodnictví I. stupně, 1967
Atestace v oboru anesteziologie, resuscitace I. stupně, 1980
Osvědčení k výkonu soukromé lékařské praxe v oboru gynekologie a porodnictví, anesteziologie a resuscitace, 1963

PRAXE A KURZY:
Gynekologické oddělení nemocnice v Teplicích v Čechách 1963-1964
Gynekologicko-porodnická klinika Chavité — Humboldtova universita Berlin 1964-1966
Ustav pro péči o matku a dítě, Praha 4 Podolské nábřeží 157 1968

Nástavbové kurzy a školení v gynekologické onkologii
Osvědčení o způsobilosti pro vykonávání expertní kolposkopie

ODBORNÉ STÁŽE:
Postgraduální pobyt 1 měsíc na universitě v Rímě 1991

SPECIALIZACE: Gynekologie a porodnictví
PRAXE V SANTÉ: Od roku 2006
JAZYKOVÁ ZNALOST: Angličtina, němčina, francouzština, ruština