Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana

Zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) má důležitý hospodářský význam, protože řešení otázek souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci, s vytvářením příznivých pracovních podmínek a pracovních vztahů přináší optimalizaci pracovního procesu a pozitivní ekonomický efekt. Snižuje ztráty, zvyšuje produktivitu, efektivnost a kvalitu práce – znamená prosperitu společnosti. Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci má též důležitý humánní aspekt. Reprezentuje společenskou a kulturní úroveň zaměstnavatele, čímž si zaměstnavatel v konečném důsledku vytváří svou IMAGE na trhu.

Požární ochrana (PO)je nezbytnou součásti života, a tedy i moderního řízení společností. Požadavky národní legislativy se musí odrazit také v požadavcích nadnárodních společností, jejich vlastníků nebo jejich pojistitelů. Vysoká úroveň požární ochrany znamená vysokou úroveň ochrany života, zdraví, majetku a životního prostředí.
 
Zvyšování povědomí zaměstnanců o požární ochraně vede jak ke snížení nebezpečí vzniku požáru, tak k účinnému a rychlému zásahu při požáru. Kvalitní péče o technická zařízení, jako součást požární prevence, přináší další jistotu snižování rizik. Celý systém pak završuje interní kontrola stavu směřující nejen k odhalení možných nedostatků v zabezpečení požární ochrany, ale dává možnost zaměřit se na konkrétní oblasti a ty dále rozvíjet.

Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany však není jen otázkou zákonů a dalších legislativních předpisů. JE OTÁZKOU VNITŘNÍHO PŘESVĚDČENÍ začínajícího u vrcholového vedení společnosti a končícího u řadových zaměstnanců.


 

Otevřeli jsme novou kliniku

Jsme velice rádi, že vás můžeme informovat o přesunu kliniky Želetavská do zcela nových prostor v budově South-Point, Vyskočilova 1566, Praha 4.

Více informací

Staňte se součástí našeho týmu

V naší společnosti najde uplatnění řada profesí. Velice rádi přivítáme do našeho týmu lékaře, zdravotní sestry, odborníky v oblasti BOZP a PO, administrativní pracovníky a další. Aktuální nabídky zaměstnaní najdete na našich stránkách.

KARIÉRA

Co byste měli vědět o koronaviru?

Animované video shrnuje základní pravidla, jak se chránit před nákazou koronavirem a také kontakty, kam se může člověk obrátit pro radu nebo pomoc.

Více informací

Dny zdraví

Z preventivním programem přijedeme až k vám do firmy. Naplánujte si dny zdraví pro vaše zaměstnance. Vyšetření zraku, pigmentových skvrn, nožná klenby, z kapky krve na tuky, cukry a triglyceridy a mnohé další...

DNY ZDRAVÍ

Školení první pomoci

Prezenční školení první pomoci vám zajistí základní znalosti při ošetření nebo záchraně života vašich zaměstnanců nebo klientů.

Kurz první pomoci

Firemní zóna

Jedinečný systém, ve kterém máte pohromadě komplexní přehled o pracovnělékařských službách. Objednejte si přístup a zadávejte zaměstnance, nahrávejte dokumenty a další...

Firemní zóna

4D ULTRAZVUK

Nejmodernější technologie umožní vidět vaše miminko v bříšku ještě dříve, než přijde na svět. Kvalitní zobrazení na barevném monitoru, videozáznam a fotografie – to jsou zážitky, které ve vás zůstanou po celý život. Specializované vyšetření objednávejte na našem Callcentru na telefonu 212 12 12 12, nebo e-mailem.

4D ULTRAZVUK

OFTALMOLOGIE

Péče o zrak by měla být na předním místě v našem životě. Včasnou prevencí lze předejít vážným onemocněním a komplikacím zejména ve starším věku. Naši oftalmologové pracují s nejmodernější technikou a zajistí vám kvalitní preventivní vyšetření, stanoví diagnózu a navrhnou vždy optimální řešení léčby.

Oftalmologie