Pracovnělékařské služby

Jedno ze základních práv člověka je kromě jiného právo na ochranu zdraví.

Pracovní podmínky a pracovní prostředí mají významný vliv na zdraví a pohodu zaměstnanců. Pokud zdraví zaměstnanců v souvislosti s prací není sledováno a správně řízeno, mohou tyto negativní vlivy vyústit až do nemoci z povolání a zároveň přispět k zvýšení míry pracovní neschopnosti. V konečném důsledku tento jev ovlivňuje produktivitu práce a souvisí se zvýšenými finančními náklady společnosti.

Základní rámec požadavků v oblasti ochrany zdraví zaměstnanců a Pracovnělékařské služby je stanoven legislativně. Příslušná legislativa definuje moderní přístup v oblasti Pracovnělékařské služby, který spočívá v prevenci nemocí z povolání a pracovních úrazů. Povinnosti zaměstnavatele i zaměstnanců v oblasti ochrany zdraví při práci byly definovány za účelem vytváření optimálních pracovních podmínek, vytvoření bezpečného a zdravého pracovního prostředí, přizpůsobení práce schopnostem zaměstnanců s přihlédnutím k jejich tělesnému a duševnímu zdraví.

Cílem pracovnělékařských služeb je zajistit ve spolupráci se zaměstnavatelem, zaměstnanci a jejich zástupci ochranu zdraví před vznikem pracovních úrazů, nemocí z povolání a dalších nemocí souvisejících s výkonem povolání.


► Pracovně lékařská péče se skládá nejen z preventivních prohlídek zaměstnanců, ale i z poradenství a pravidelného dohledu v oblasti pracovních podmínek a pracovního prostředí
Právním předpisem je pro všechny zaměstnavatele stanovená povinnost uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb.
► Nesplněním či porušením povinností dané legislativou nebo rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví (OVZ) se zaměstnavatel vystavuje zejména následujícím sankcím: uložení pokuty až do výše 2 000 000 Kč (orgán OVZ, oblastní inspektorát práce)
Odborná část PLS-Kategorizace prací vychází ze zákona, který ukládá zaměstnavateli (nebo OSVČ) provést kategorizaci prací na všech svých pracovištích. V rámci tohoto zákona ji musí zaměstnavatel do určitého termínu předložit místně příslušné Krajské hygienické stanici (viz § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.). Kategorizace prací je v prvé řadě povinností a prvním krokem k ochraně zdraví zaměstnanců. Kategorizace prací je nástroj ke zhodnocení vlivů pracovního prostředí na zdraví zaměstnanců.
► Legislativně správné zařazení prací do kategorií kontroluje OOVZ, dle zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění. Neplnění těchto a dalších souvisejících zákonných povinností pokutuje orgán ochrany veřejného zdraví: uložení pokuty až do výše 3 000 000 Kč.
Společnost TeamPrevent – Santé, s.r.o. je na základě rozhodnutí krajského úřadu, a dále na základě zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů oprávněna k poskytování pracovnělékařských služeb, neboť je poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství.
► Disponujeme celorepublikovou sítí smluvních lékařů, naše dostupnost nám umožňuje poskytovat pracovnělékařské služby kdekoliv na území ČR.

  Otevřeli jsme novou kliniku

  Jsme velice rádi, že vás můžeme informovat o přesunu kliniky Želetavská do zcela nových prostor v budově South-Point, Vyskočilova 1566, Praha 4.

  Více informací

  Staňte se součástí našeho týmu

  V naší společnosti najde uplatnění řada profesí. Velice rádi přivítáme do našeho týmu lékaře, zdravotní sestry, odborníky v oblasti BOZP a PO, administrativní pracovníky a další. Aktuální nabídky zaměstnaní najdete na našich stránkách.

  KARIÉRA

  Co byste měli vědět o koronaviru?

  Animované video shrnuje základní pravidla, jak se chránit před nákazou koronavirem a také kontakty, kam se může člověk obrátit pro radu nebo pomoc.

  Více informací

  Dny zdraví

  Z preventivním programem přijedeme až k vám do firmy. Naplánujte si dny zdraví pro vaše zaměstnance. Vyšetření zraku, pigmentových skvrn, nožná klenby, z kapky krve na tuky, cukry a triglyceridy a mnohé další...

  DNY ZDRAVÍ

  Školení první pomoci

  Prezenční školení první pomoci vám zajistí základní znalosti při ošetření nebo záchraně života vašich zaměstnanců nebo klientů.

  Kurz první pomoci

  Firemní zóna

  Jedinečný systém, ve kterém máte pohromadě komplexní přehled o pracovnělékařských službách. Objednejte si přístup a zadávejte zaměstnance, nahrávejte dokumenty a další...

  Firemní zóna

  4D ULTRAZVUK

  Nejmodernější technologie umožní vidět vaše miminko v bříšku ještě dříve, než přijde na svět. Kvalitní zobrazení na barevném monitoru, videozáznam a fotografie – to jsou zážitky, které ve vás zůstanou po celý život. Specializované vyšetření objednávejte na našem Callcentru na telefonu 212 12 12 12, nebo e-mailem.

  4D ULTRAZVUK

  OFTALMOLOGIE

  Péče o zrak by měla být na předním místě v našem životě. Včasnou prevencí lze předejít vážným onemocněním a komplikacím zejména ve starším věku. Naši oftalmologové pracují s nejmodernější technikou a zajistí vám kvalitní preventivní vyšetření, stanoví diagnózu a navrhnou vždy optimální řešení léčby.

  Oftalmologie