Zdravotní pojišťovny, se kterými máme uzavřené smlouvy

 

205 ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

207 OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

209 ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA

211 ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA

333 VZP, a.s.

213 BRATRSKÁ REVÍRNÍ POKLADNA ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

Uzavřené smlouvy dle měst a oborů lékařské péče

V Praze mají naše kliniky smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami: VZP, OZP, VoZP, ČPZP, ZPMV, ZP ŠKODA a komerční VZP a.s. (333) s těmito vyjímkami:

·         pro odbornost hematologie je uzavřena smlouva pouze s VZP (111) a ZP ŠKODA (209)

·         pro odbornost stomatologie, fyzioterapie není uzavřena  smlouva s komerční VZP a.s. (333)

·         pro odbornost psychologie, angiologie a kardiologie  není uzavřena smlouva se žádnou zdravotní pojišťovnou.

V Brně má naše ordinace smlouvu s těmito zdravotními pojišťovnami: VZP, OZP, VoZP, ČPZP, ZPMV, ZP ŠKODA, RPB ZP pro praktické lékařství pro dospělé.

V Olomouci má naše ordinace smlouvu s těmito zdravotními pojišťovnami: VZP, OZP, ČPZP, ZPMV, ZP ŠKODA, RPB ZP pro praktické lékařství pro dospělé (není smlouva s VoZP).

Zastupující lékaři

 

Období                  Nepřítomný lékařZastupující lékaři
1.7.-12.7.                              MUDr. Lucie Dolejšková    MUDr. Jitka Obluková, MUDr. Václav Pavliňák
1.7.-19.7.MUDr. Sirous YaghmaeeMUDr. Jitka Obluková, MUDr. Václav Pavliňák
22.7.-31.7.MUDr. Jitka OblukováMUDr. Sirous Yaghmaee, MUDr. Václav Pavliňák
1.7.,15.7.,18.7., 22.7.-31.7.MUDr. Kristina HorováMUDr. Kristýna Veselá, MUDr. Stichová
1.7.-12.7.MUDr. Eva KašparováMUDr. Kristýna Veselá, MUDr. Stichová
1.7.-19.7.MUDr. Jana JedličkováMUDr. Marcela Meixnerová
8.7.-12.7.MUDr. Marcela MeixnerováMUDr. Miloslav Černý, MUDr. Dita Kašparová
1.7.-4.7.2019, 22.7.-26.7.2019MUDr. Dita KašparováMUDr. Marcela Meixnerová