Zdravotní pojišťovny, se kterými máme uzavřené smlouvy

 

111  VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

201  VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

205  ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

207  OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

209  ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA

211  ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA

213  BRATRSKÁ REVÍRNÍ POKLADNA ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

Od 1.9.2019 není navázána smlouva s VZP a.s. (333).