Zdravotní pojišťovny, se kterými máme uzavřené smlouvy

 

205 ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

207 OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

209 ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA

211 ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA

213 BRATRSKÁ REVÍRNÍ POKLADNA ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

Uzavřené smlouvy dle měst a oborů lékařské péče

V Praze mají naše kliniky smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami: VZP, OZP, VoZP, ČPZP, ZPMV, ZP ŠKODA s těmito vyjímkami:

·         pro odbornost hematologie je uzavřena smlouva pouze s VZP (111) a ZP ŠKODA (209)

·         pro odbornost psychologie, angiologie a kardiologie  není uzavřena smlouva se žádnou zdravotní pojišťovnou.

V Brně má naše ordinace smlouvu s těmito zdravotními pojišťovnami: VZP, OZP, VoZP, ČPZP, ZPMV, ZP ŠKODA, RPB ZP pro praktické lékařství pro dospělé.

V Olomouci má naše ordinace smlouvu s těmito zdravotními pojišťovnami: VZP, OZP, ČPZP, ZPMV, ZP ŠKODA, RPB ZP pro praktické lékařství pro dospělé (není smlouva s VoZP).

 

 Od 1.9.2019 není navázána smlouva s VZP a.s. (333).

ZASTUPUJÍCÍ LÉKAŘI

V rámci nařízení vlády o krizových a mimořádných opatřeních  proti šíření koronaviru SARS CoV-2  platných od 16. března 2020 a dále přijalo naše zdravotnické zařízení následná opatření, která vedla k zajištění provozu v těchto odbornostech pouze pro akutní péči:

V rámci nařízení Vlády ČR o krizových a mimořádných opatřeních  proti šíření koronaviru SARS CoV-2  platných od16. března 2020 přijalo naše zdravotnické zařízení následná preventivně – bezpečnostní opatření, která vedla k zajištění provozu v těchto odbornostech pouze pro akutní péči:

 

Odbornost

Ordinující lékař

Adresa ordinace

praktické lékařství pro dospělé

MUDr. Jana Stichová, MUDr. Dan Nekvapil

Pštrossova 24 , Praha 1

MUDr. Vladimíra Lipšová

Pštrossova 24 , Praha 1

pediatrie

MUDr. Renata Chmelíková

Pštrossova 24 , Praha 1

interní lékařství

MUDr. Václav Pavliňák, MUDr. David Pohlreich

Pštrossova 24 , Praha 1

MUDr. Jitka Obluková

Pštrossova 24 , Praha 1

hematologie

MUDr. David Pohlreich

Pštrossova 24 , Praha 1

dermatovenerologie

MUDr. Petr Velčevský, MUDr. Simona Fülöp

Pštrossova 24 , Praha 1

oftalmologie

MUDr. Zdeňka Gajdošíková, MUDr. Petra Brunclíková

Pštrossova 24 , Praha 1

otorinolaryngologie

MUDr. Marta Václavíková

Pštrossova 24 , Praha 1

gynekologie

MUDr. Jana Jedličková

Pštrossova 24 , Praha 1

MUDr. Marcela Meixnerová, MUDr. Miloslav Černý CSc.

Pštrossova 24 , Praha 1

stomatologie

MUDr. Tamara Lišková, MUDr. Lenka Kvapilová

Pštrossova 24 , Praha 1

fyzioterapie

Mgr. Marie Weissová, Zuzana Beranová

Pštrossova 24 , Praha 1