Zdravotní pojišťovny, se kterými máme uzavřené smlouvy

 

205 ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

207 OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

209 ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA

211 ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA

213 BRATRSKÁ REVÍRNÍ POKLADNA ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

Uzavřené smlouvy dle měst a oborů lékařské péče

V Praze mají naše kliniky smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami: VZP, OZP, VoZP, ČPZP, ZPMV, ZP ŠKODA s těmito vyjímkami:

·         pro odbornost hematologie je uzavřena smlouva pouze s VZP (111) a ZP ŠKODA (209)

·         pro odbornost psychologie, angiologie a kardiologie  není uzavřena smlouva se žádnou zdravotní pojišťovnou.

V Brně má naše ordinace smlouvu s těmito zdravotními pojišťovnami: VZP, OZP, VoZP, ČPZP, ZPMV, ZP ŠKODA, RPB ZP pro praktické lékařství pro dospělé.

V Olomouci má naše ordinace smlouvu s těmito zdravotními pojišťovnami: VZP, OZP, ČPZP, ZPMV, ZP ŠKODA, RPB ZP pro praktické lékařství pro dospělé (není smlouva s VoZP).

 

 Od 1.9.2019 není navázána smlouva s VZP a.s. (333).

ZASTUPUJÍCÍ LÉKAŘI

V rámci nařízení vlády o krizových a mimořádných opatřeních  proti šíření koronaviru SARS CoV-2  platných od 16. března 2020 a dále přijalo naše zdravotnické zařízení následná opatření, která vedla k zajištění provozu v těchto odbornostech pouze pro akutní péči:

 

 

Odbornost

 

 

Zastupující lékař

 

Adresa zastupujícího lékaře 

 

  praktické lékařství pro dospělé       

MUDr. Jana Stichová

Pštrossova 24 , Praha 1

 

praktické lékařství pro dospělé

 

MUDr. Kristina Horová

Želetavská 9, Praha 4

 

pediatrie

 

MUDr. Renata Chmelíková

Želetavská 9, Praha 4

 

interní lékařství

 

   MUDr.Václav Pavliňák, MUDr. Viera Pohlreichová, MUDr. David Pohlreich, MUDr. Sirous Yaghmaee              

Pštrossova 24 , Praha 1

 

interní lékařství

 

MUDr. Lucie Dolejšková, MUDr. Václav Pavliňák

Želetavská 9, Praha 4

 

oftalmologie

 

MUDr. Zdeňka Gajdošíková

Pštrossova 24 , Praha 1

 

otorinolaryngologie

 

MUDr. Marta Václavíková

Pštrossova 24 , Praha 1

 

gynekologie

 

MUDr. Marcela Meixnerová, MUDr. Miloslav Černý CSc.

Pštrossova 24 , Praha 1

 

stomatologie

 

MUDr. Tamara Lišková, MDDr. et  Mgr. Petra Gregorová

Pštrossova 24 , Praha 1