Zdravotní pojišťovny, se kterými máme uzavřené smlouvy

 

205 ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

207 OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

209 ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA

211 ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA

213 BRATRSKÁ REVÍRNÍ POKLADNA ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

Uzavřené smlouvy dle měst a oborů lékařské péče

V Praze mají naše kliniky smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami: VZP, OZP, VoZP, ČPZP, ZPMV, ZP ŠKODA s těmito vyjímkami:

·         pro odbornost hematologie je uzavřena smlouva pouze s VZP (111) a ZP ŠKODA (209)

·         pro odbornost psychologie, angiologie a kardiologie  není uzavřena smlouva se žádnou zdravotní pojišťovnou.

V Brně má naše ordinace smlouvu s těmito zdravotními pojišťovnami: VZP, OZP, VoZP, ČPZP, ZPMV, ZP ŠKODA, RPB ZP pro praktické lékařství pro dospělé.

V Olomouci má naše ordinace smlouvu s těmito zdravotními pojišťovnami: VZP, OZP, ČPZP, ZPMV, ZP ŠKODA, RPB ZP pro praktické lékařství pro dospělé (není smlouva s VoZP).

 

 „Od 1.9.2019 není navázána smlouva s VZP a.s. (333).“

Zastupující lékaři

Zastupující lékaři v září 2019
ObdobíNepřítomný lékařZastupující lékaři

23. 9.- 27. 9.

MUDr. Jitka Obluková

                   MUDr. Václav Pavliňák,  MUDr. Sirous Yaghmaee, MUDr. David Pohlreich

5. 9.- 13. 9., 19. 9. a 27. 9.

MUDr. Petr Velčevský

MUDr. Simona Fülop, MUDr. Petr Kučera

2. 9.- 13. 9.

MUDr. Tamara Lišková

MDDr. Soňa Málková, MDDr. Lenka Urbanová