Zdravotní pojišťovny, se kterými máme uzavřené smlouvy

 

205 ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

207 OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

209 ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA

211 ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA

333 VZP, a.s.

213 BRATRSKÁ REVÍRNÍ POKLADNA ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

Uzavřené smlouvy dle měst a oborů lékařské péče

V Praze mají naše kliniky smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami: VZP, OZP, VoZP, ČPZP, ZPMV, ZP ŠKODA a komerční VZP a.s. (333) s těmito vyjímkami:

  • pro odbornost stomatologie, fyzioterapie - není uzavřena smlouva s komerční VZP a.s. (333).
  • pro odbornost psychologie, angiologie, kardiologie, hematologie nejsou uzavřeny smlouvy se žádnou zdravotní pojišťovnou.

V Brně má naše ordinace smlouvu s těmito zdravotními pojišťovnami: VZP, OZP, VoZP, ČPZP, ZPMV, ZP ŠKODA, RPB ZP pro praktické lékařství pro dospělé

V Olomouci má naše ordinace smlouvu s těmito zdravotními pojišťovnami: VZP, OZP, ČPZP, ZPMV, ZP ŠKODA, RPB ZP pro praktické lékařství pro dospělé

Zastupující lékaři

Za MUDr. Janu Annu Novákovou ordinují v našich ordinacích na adrese:

Pštrossova 24, Praha 1       MUDr. Hana Köcherová, MUDr. Petra Pelikánová

Želetavská 9, Praha 4         MUDr. Renata Chmelíková