Zdravotní pojišťovny, se kterými máme uzavřené smlouvy

 

205 ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

207 OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

209 ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA

211 ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA

213 BRATRSKÁ REVÍRNÍ POKLADNA ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

Uzavřené smlouvy dle měst a oborů lékařské péče

V Praze mají naše kliniky smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami: VZP, OZP, VoZP, ČPZP, ZPMV, ZP ŠKODA s těmito vyjímkami:

·         pro odbornost hematologie je uzavřena smlouva pouze s VZP (111) a ZP ŠKODA (209)

·         pro odbornost psychologie, angiologie a kardiologie  není uzavřena smlouva se žádnou zdravotní pojišťovnou.

V Brně má naše ordinace smlouvu s těmito zdravotními pojišťovnami: VZP, OZP, VoZP, ČPZP, ZPMV, ZP ŠKODA, RPB ZP pro praktické lékařství pro dospělé.

V Olomouci má naše ordinace smlouvu s těmito zdravotními pojišťovnami: VZP, OZP, ČPZP, ZPMV, ZP ŠKODA, RPB ZP pro praktické lékařství pro dospělé (není smlouva s VoZP).

 

 „Od 1.9.2019 není navázána smlouva s VZP a.s. (333).“

Vážení pacienti,

dovolujeme si Vám oznámit, že v období od 23.12.2019 do 3.1.2019 bude provoz naší kliniky omezen. Naši lékaři  budou ordinovat ve zkrácené ordinační době. V případě potřeby vyšetření Vašeho zdravotního stavu, prosíme, kontaktujte naše call centrum na tel. 212 12 12 12. Děkujeme za pochopení a přejeme Vám hodně pevného zdraví v novém roce 2020.