Prevence

Podstatou preventivní péče je nemocem spíše předcházet, než je v jejich různých stádiích léčit, což vždy více či méně ovlivňuje osobní a pracovní život nemocného. Proto vám nabízíme celou řadu preventivních programů a screeningů se zaměřením na civilizační choroby.

Každý by se měl zamyslet nad svým životním stylem a zdravím. Santé myslí na vaši budoucnost, hlídá vám termíny návštěv u lékaře a zve vás na komplexní preventivní prohlídky zaměřené mimo jiné na včasný záchyt tzv. civilizačních onemocnění.

„Civilizační choroby“ je souhrnný název nemocí, na jejichž vzniku se podílí jednak faktory životním stylem neovlivnitelné, jako jsou genetická zátěž nebo zátěž vázaná na pohlaví, a neméně faktory ovlivnitelné, které jsou způsobené moderním životním stylem. Mezi ně patří nadměrná konzumace vysoce kalorických potravin, nedostatek pohybu, nekvalitní spánek, stres, alkohol, kouření a v neposlední řadě i znečištěné životní prostředí. Mezi nejčastější civilizační choroby patří například infarkt myokardu, obezita, nádorové bujení, syndrom vyhoření, deprese a mnoho dalších.