Prevence

Podstatou preventivní péče je nemocem spíše předcházet, než je v jejich různých stádiích léčit, což vždy více či méně ovlivňuje osobní a pracovní život nemocného. Proto vám nabízíme celou řadu preventivních programů a screeningů se zaměřením na civilizační choroby.

Každý by se měl zamyslet nad svým životním stylem a zdravím. Santé myslí na vaši budoucnost, hlídá vám termíny návštěv u lékaře a zve vás na komplexní preventivní prohlídky zaměřené mimo jiné na včasný záchyt tzv. civilizačních onemocnění.

„Civilizační choroby“ je souhrnný název nemocí, na jejichž vzniku se podílí jednak faktory životním stylem neovlivnitelné, jako jsou genetická zátěž nebo zátěž vázaná na pohlaví, a neméně faktory ovlivnitelné, které jsou způsobené moderním životním stylem. Mezi ně patří nadměrná konzumace vysoce kalorických potravin, nedostatek pohybu, nekvalitní spánek, stres, alkohol, kouření a v neposlední řadě i znečištěné životní prostředí. Mezi nejčastější civilizační choroby patří například infarkt myokardu, obezita, nádorové bujení, syndrom vyhoření, deprese a mnoho dalších.

V Santé vám nabízíme tyto preventivní programy, které je možné dokoupit jako doplněk ke klientským kartám:

Kardiologická prevence bez ergometrie
Preventivní lipidologické vyšetření
Preventivní vyšetření výskytu a resp. rizika onemocnění cukrovkou
Komplexní urologická prohlídka
Onkologický screening pro muže
Gynekologický preventivní screening
Prevence osteoporózy

PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY "KOMPLEX" zahrnují:

Komplexní interní preventivní prohlídka zaměřená na včasný záchyt civilizačních onemocnění
Komplexní oční preventivní prohlídka
Prevence zeleného zákalu
Prevence a ochrana zraku v návaznosti na pracovní prostředí
Komplexní gynekologická preventivní prohlídka
Komplexní stomatologická preventivní prohlídka
Preventivní vyšetření zaměřené na včasný záchyt případných nádorových změn hrtanu
Preventivní vyšetření alergiků (ORL)
Kineziologický rozbor
Fotoprotekce před létem pro dospělé a děti

PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY "TOP" zahrnují:

Prevence aterosklerózy
Kardiologická prevence s ergometrií
Preventivní laboratorní onkologický screening pro ženy
Onemocnění štítné žlázy
Preventivní program zaměřený na revmatická onemocnění

TOP onkologické screeningy
TOP onkologické screeningy mohou odhalit zhoubné nádory v časné tj. léčitelné fázi. Preventivní opatření je možné aplikovat na nejčastější typy nádorů. V naší republice jsou to karcinom prsu, tlustého střeva a plic.

Onkologická prevence balíček I
Program obsahuje rodinnou, osobní a pracovní anamnézu, dále interní vyšetření s fyzikálním vyšetřením, laboratorní odběry, mammografii, kolonoskopii a gynekologické vyšetření.

Onkologická prevence balíček II
Balíček II je oproti balíčku I rozšířen o další vyšetření, a to o rentgen plic, sono břicha, urologické a kožní vyšetření.

Onkologická prevence balíček III
Balíček III je oproti balíčku II rozšířen o preventivní stomatologickou prohlídku zaměřenou na nádorová onemocnění měkkých a tvrdých tkání dutiny ústní vč. panoramatického RTG.