Interna, vnitřní lékařství

Vnitřní lékařství (interna) je jeden ze základních oborů klinické medicíny. Zabývá se původem, vznikem, klinickým obrazem, diagnostikou, léčbou a prevencí chorob postihujících vnitřní orgány, resp. celé tělo. Zaměřuje se na prevenci kardiovaskulárního (srdečně-cévního) onemocnění, prevenci nádorových onemocnění. Obor se skládá z mnoha podoborů, jako je kardiologie, angiologie, pneumologie, gastroenterologie, diabetologie, endokrinologie, revmatologie, hematologie, nefrologie a dalších. Nicméně vše je hodnoceno komplexně v souvislosti všech přítomných onemocnění.

Poskytujeme komplexní interní péči o naše klienty, máme k dispozici řadu vyšetřovacích metod (EKG, ergometrie, holterovský monitoring, spirometrie, abdominální sonografie, ABI, testy na rychlou diagnostiku…), spolupracujeme s akreditovanou laboratoří a máme návaznost na mnoho dalších specializovaných pracovišť.


NAŠI LÉKAŘI

MUDr. David Pohlreich

MUDr. Václav Pavliňák

MUDr. Jitka Obluková

MUDr. Lucie Dolejšková

MUDr. Martina Pauli

MUDr. Viera Pohlreichová

SONOGRAFIE – MUDr. Jelena Jelistratova