Interna, vnitřní lékařství

Vnitřní lékařství (interna) je jeden ze základních oborů klinické medicíny. Zabývá se původem, vznikem, klinickým obrazem, diagnostikou, léčbou a prevencí chorob postihujících vnitřní orgány, resp. celé tělo. Zaměřuje se na prevenci kardiovaskulárního (srdečně-cévního) onemocnění, prevenci nádorových onemocnění. Obor se skládá z mnoha podoborů, jako je kardiologie, angiologie, pneumologie, gastroenterologie, diabetologie, endokrinologie, revmatologie, hematologie, nefrologie a dalších. Nicméně vše je hodnoceno komplexně v souvislosti všech přítomných onemocnění.

Poskytujeme komplexní interní péči o naše klienty, máme k dispozici řadu vyšetřovacích metod (EKG, ergometrie, holterovský monitoring, spirometrie, abdominální sonografie, ABI, testy na rychlou diagnostiku…), spolupracujeme s akreditovanou laboratoří a máme návaznost na mnoho dalších specializovaných pracovišť.


NAŠI LÉKAŘI

MUDr. Václav Pavliňák

Primář

VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE

1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Praha
Atestace v oboru angiologie
Atestace v oboru kardiologie

SPECIALIZACE: Vnitřní lékařství
PRAXE V SANTÉ: Od roku 2018
JAZYKOVÁ ZNALOST: Angličtina, francouzština

MUDr. David Pohlreich

VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Specializovaná způsobilost v oboru vnitřního lékařství
Atestace: Hematologie a transfuzní lékařství

PRAXE A KRUZY:
1998 - 2001 rezident interního lékařství - oddělení interního lékařství. a kardiologie
2001 - 2017 lékař na oddělení intenzivní péče a transplantace krve a dřeně. Ústav hematologie a transfuze krve, Praha
2008 - oddělení transplantace kostní dřeně, první oddělení hematoonkologie. Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

2005-2006 Transplantace kostní dřeně, AKH, MUW, Vídeň, Rakousko, trénink Marie Curie Transnet, zkušený výzkumník

ODBORNÉ AKTIVITY:
2000 Rehabilitační projekt dětské invazivní jednotky, Peje nemocnice, Kosovo,
2001 PhD. studie fyziologie a patofyziologie člověka, Univerzita Karlova v Praze
2003-2005: Výzkumný pracovník multicentrického grantu Evropské komise: Výskyt, detekce a léčba adenovirových infekcí u pacientů podstupujících alogenní transplantaci kmenových buněk

ČLENSTVÍ V:
Evropská společnost pro transplantaci kostní dřeně
Česká hematologická společnost
Česká kardiologická společnost

PUBLIKACE:
KRUPICKA J., POHLREICH m: Echokardiografické sledování kardiotoxicity terapie "Deutsche Hodgkin Lymfom Studiengruppe" při léčbě Hodgkinovy ​​nemoci. European Journal ofEchocardiography, 1999: S 109

SPECIALIZACE: Obor vnitřního lékařství
PRAXE V SANTÉ: Od roku 2017
JAZYKOVÁ ZNALOST: Angličtina

MUDr. Lucie Dolejšková

VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE
UK, 1. lékařská fakulta, 1989-1995
Specializovaná způsobilost v oboru vnitřního lékařství
Specializace v oboru interního lékařství I. stupně, 1998
Licence ČLK pro výkon samostatné praxe; pro výkon odborného zástupce pro poskytování poradenských služeb v oboru interního lékařství

PRAXE A KURZY:
1995-2000 - Vršovická nemocnice — práce na interním oddělení, ambulanci a na JIP
2002 - Kurz abdominální ultrasonografie,

SPECIALIZACE: Vnitřní lékařství
PRAXE V SANTÉ: Od roku 2000
JAZYKOVÁ ZNALOST: Angličtina, ruština

MUDr. Sirous Yaghmaee

VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE
Licence ČLK pro výkon soukromé lékařské praxe, 2006
Atestace 1. st. v oboru vnitřního lékařství, 2002
LFUK Plzeň – Všeobecné lékařství, 1992-1998

PRAXE A KURZY:
1999 - Nemocnice Český Krumlov, a.s.
2011 - Interní ambulance ve Velešíně
Pravidelná účast na kurzech pořádaných ČLK ESC online CME certifikáty
Školení abdominální sonografie
Držitel Diplomu celoživotního vzdělávání
Kurz správné klinické praxe IV/ 07 Praha on-line CME certifikáty
Kurz ČLK Právo v medicíně 2012/2013

ČLENSTVÍ V:
Člen ČLK, ČIS, ČKS, ČSH, ESC, ACC

SPECIALIZACE: Obor vnitřního lékařství
PRAXE V SANTÉ: Od roku 2015
JAZYKOVÁ ZNALOST: Angličtina, čeština, perština

MUDr. Eva Kašparová

VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE
Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 1996
Atestace v oboru interního lékařství I. stupeň, 1999
Atestace v oboru hematologie a transfúzní služba, 2003
Atestace v oboru všeobecné praktické lékařství, 2017
Licence ČLK pro výkon samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb v oboru interního lékařství, hematologie a transfúzní služba, 2004

PRAXE A KURZY:

Ordinace všeobecného praktického lékaře, Středisko zdraví s.r.o. Dobříš
Ordinace všeobecného praktického lékaře, Hodis s.r.o,
1. Interní hematologická klinika VFN, Praha (vedoucí lékař lůžkového oddělení, ambulantní specialista)
Oddělení klinické hematologie FNKV, Praha (sekundární lékař, ambulantní specialsita)
2. interní klinika FNKV, Praha (sekundární lékař)

ODBORNÉ STÁŽE:
2002 — studijní pobyt - MD Anderson Cancer Center Houston, TX, USA

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH:
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
Česká hematologická společnost ČIS JEP

SPECIALIZACE: Vnitřní lékařství, hematologie a transfuzní služba, všeobecné praktické lékařstv
PRAXE V SANTÉ: Od roku 2017
JAZYKOVÁ ZNALOST: Angličtina,

MUDr. Jitka Obluková

VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE
UK Praha, 1. lékařská fakulta, 1992
Atestace z interního lékařství I. stupeň, 1995
Stáže v oboru kardiologie, diabetologie a hepatologie, IKEM

PRAXE A KURZY:
I. Interní klinika, Fakultní nemocníce Motol, Praha
Městská nemocnice, Roztoky u Prahy
IV. Interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
Privátní interní a revmatologická ambulance Hostivice u Prahy
Interní ambulance RHG s.r.o. — Roztoky u Prahy

ODBORNÉ STÁŽE:
Výukové stáže v oboru kardiologie, diabetologie a hepatologie, IKEM, Praha

SPECIALIZACE: Obor vnitřního lékařství
PRAXE V SANTÉ: Od roku 2016
JAZYKOVÁ ZNALOST: Angličtina, francouzština