Mammologie

V současné době podstupuje mnoho žen vyšetření na včasné odhalení rakoviny (karcinomu) prsu a jiných nemocí prsu. Čekací listiny v ordinacích po celé republice jsou často přeplněné a vy musíte čekat. V TeamPrevent-Santé vás vyšetříme v nejkratším možném termínu a ještě se přizpůsobíme vašim časovým možnostem. Neváhejte a přidejte se k dalším pacientkám po celém světě a nechte se preventivně vyšetřit. Nic není důležitějšího než vaše zdraví. Myslete proto na budoucnost.

Rakovina neboli karcinom prsu představuje v současnosti jeden z nejzávažnějších epidemiologických problémů České republiky. V naší zemi je každoročně diagnostikováno více než 5 500 nových případů onemocnění. Výskyt tohoto onemocnění v naší republice nepatří ve srovnání s jinými ekonomicky vyspělými státy k nejvyšším, zato úmrtnost je vysoká a má stále stoupající tendenci. Hlavní příčinou tohoto stavu je fakt, že vysoké procento (až 40 %) nemocných s karcinomem prsu přichází k lékaři v pokročilém stádiu choroby, kdy šance na vyléčení je podstatně menší. Rakovina prsu se vyskytuje převážně u žen, ale v ojedinělých případech i u mužů.


NAŠI LÉKAŘI

MUDr. Michaela Freisinger