Praktické lékařství

V oboru všeobecného lékařství pečujeme o naše klienty v rámci komplexní zdravotní péče. Využíváme všech vyšetřovacích metod zde dostupných, všech možností mezioborové lékařské spolupráce s našimi kmenovými i spolupracujícími lékaři. Provádíme preventivní prohlídky, pracovnělékařské preventivní prohlídky a prohlídky na speciální aktivity (např. sportovní).

Poskytujeme konzultace ohledně cest do zahraničí a také aktivně zajišťujeme periody povinných i nepovinných očkování.
 


NAŠI LÉKAŘI

MUDr. Markéta Balounová

MUDr. Kristina Horová

MUDr. Kristýna Veselá

MUDr. Žaneta Hokschová

MUDr. Richard Luksaj

MUDr. Jana Stichová

MUDr. Dan Nekvapil

MUDr. Miroslava Móriová

MUDr. Zuzana Valkovská