Praktické lékařství

V oboru všeobecného lékařství pečujeme o naše klienty v rámci komplexní zdravotní péče. Využíváme všech vyšetřovacích metod zde dostupných, všech možností mezioborové lékařské spolupráce s našimi kmenovými i spolupracujícími lékaři. Provádíme preventivní prohlídky, pracovnělékařské preventivní prohlídky a prohlídky na speciální aktivity (např. sportovní).

Poskytujeme konzultace ohledně cest do zahraničí a také aktivně zajišťujeme periody povinných i nepovinných očkování.
 


NAŠI LÉKAŘI

MUDr. Markéta Balounová

MUDr. Kristina Horová

MUDr. Kristýna Veselá

MUDr. Žaneta Hokschová

MUDr. Richard Luksaj

MUDr. Jana Stichová

MUDr. Dan Nekvapil

MUDr. Miroslava Móriová