Praktické lékařství

 

Našim klientům poskytujeme komplexní lékařské služby na vysoké úrovni, založené na důvěře, respektu a rodinné péči. Důraz klademe na prevenci, snadnou komunikaci prostřednictvím 24h Call Centra a návaznou péči u řady specialistů.


Naši praktičtí lékaři

 

MUDr. Kristina Skulínková

MUDr. Kristýna Veselá

MUDr. Jana Stichová

MUDr. Dan Nekvapil

MUDr. Zuzana Valkovská

MUDr. Pavla Veverková        

MUDr. Kateřina Dudková             

MUDr. Vladimíra Lipšová

MUDr. Martin Štefka

MUDr. Nina Koryntová

MUDr. Lenka Štégnerová