Praktické lékařství

V oboru všeobecného lékařství pečujeme o naše klienty v rámci komplexní zdravotní péče. Využíváme všech vyšetřovacích metod zde dostupných, všech možností mezioborové lékařské spolupráce s našimi kmenovými i spolupracujícími lékaři. Provádíme preventivní prohlídky, pracovnělékařské preventivní prohlídky a prohlídky na speciální aktivity (např. sportovní).

Poskytujeme konzultace ohledně cest do zahraničí a také aktivně zajišťujeme periody povinných i nepovinných očkování.
 


NAŠI LÉKAŘI

MUDr. Kristina Horová

VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE
Univerzita Karlova Praha, 2. lékařská fakulta
Atestace z všeobecného praktického lékařství, 2014
Diplom celoživotního vzdělávání

PRAXE A KURZY:
Praktický lékař - Ordinace JACH-TA s.r.o.
Praktický lékař — ordinace MUDr. Silvy Vítové, Praha 8 Čimice  
Lékař resident — Instutit jaderného výzkumu Řež

Kurz lékařské první pomoci, ZDrSem
POCT - CRP, HbA1c, INR
Neodkladná péče a KPR s praktickým nácvikem resuscitačních dovedností — MUDr. Jiří Pokorný
Rozpoznávání spirituálních potřeb osob v krizi vyplývající z nemoci, IPVZ

ODBORNÉ STÁŽE:
9/2012 — Hippocrates exchange - Portugalsko  
1/2012 - LOVAH Exchange - Holandsko

KONFERENCE:
WONCA World conference Prague 2013 — s praktickou účastí
Jarní interaktivní konference, Praha — 2011, 2012, 2013
Interna informans, Praha — 2011, 2012

SPECIALIZACE: Praktické lékařství
PRAXE V SANTÉ: Od roku 2016
JAZYKOVÁ ZNALOST: Angličtina, italština, francouzština, portugalština

MUDr. Kristýna Veselá

VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE
LF UP Olomouc 2003-2009
Atestace ze všeobecného praktického lékařství 2012
Licence ČLK v oboru všeobecné praktické lékařství
Specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru VPL 2012
Diplom celoživotního vzdělávání lékařů

PRAXE A KURZY:
Kurz abdominální sonografie 2014
Účast na vzdělávacích akcích ČLK a IPVZ

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH:
Člen SVL ČLS JEP, MP a VdGM

SPECIALIZACE: Všeobecné lékařství pro dospělé
PRAXE V SANTÉ: Od roku 2013
JAZYKOVÁ ZNALOST: Angličtina

MUDr. Žaneta Hokschová

VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE
Univerzita Karlova Praha, 1. lékařská fakulta
Atestace z všeobecného praktického lékařství, 2016
Diplom celoživotního vzdělávání

PRAXE A KURZY:
1/2012-6/2012  Oblastní nemocnice Kolín - sekundární lékař na interním odddělení
7/2012-12/2015 Městká nemocnice Neratovice-sekundární lékař a lékař MOJIPu
11/2013-10/2015 MUDr. Otakar Maňas-Rezidenční místo v programu Všeobecné praktické lékařství
4/2015-12/2015 Mediclinic a.s.-pracovní lékařství pro PČR
12/2013-1/2016 Nemocnice na Bulovce- Žurnální lékař pro PČR
8/21015-1/2019 Pragomedika s.r.o. - ÚPS-FTN  -lékař pohotovostní služby
Kurz rekondiční masér a saunér  

SPECIALIZACE: Praktické lékařství
PRAXE V SANTÉ: Od roku 2015
JAZYKOVÁ ZNALOST: Angličtina

MUDr. Petra Oravová

VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE
Třetí lékařská fakulta University Karlovy v Praze, obor Všeobecné lékařství
Atestace z Všeobecného praktického lékařství

PRAXE A KURZY:
Sekundární lékařka interního oddělení Nemocnice na Františku, Praha 1
Všeobecná praktická lékařka, ordinace praktického lékaře pro dospělé MUDr. Jaroslava Škapy, Zlaté Hory

ODBORNÉ STÁŽE:
Výzkumná stáž IFMSA v Montpellier, Projekt infekce HIV a virů s mukokutánním tropismem:
Pracovní stáž IFMSA na Interním oddělení I. Státní nemocnice v Jerevanu
Studijní pobyt Erasmus, Faculté de Médecine Rangueil, Université Paul Sabatiére III, Toulouse, Francie

SPECIALIZACE: Praktické lékařství
PRAXE V SANTÉ: Od roku 2016
JAZYKOVÁ ZNALOST: Francouzština, Němčina, Angličtina

MUDr. Richard Luksaj

VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 2011
Specializovaná způsobilost v oboru Všeobecné praktické lékařství, 2015

PRAXE A KURZY:
Fakultní nem. Brno — Bohunice, lékař na Klinice interní geriatrie a prakt. lékařství (KIGOPL)
Lékař v ordinaci praktické lékařky MUDr. Alena Svobodová s.r.o., Říčany u Brna, v rámci programu rezidenčního místa
Závodní lékař Fakultní nem. Brno — Bohunice do 30.4.2016

SPECIALIZACE: Všeobecné praktické lékařství
PRAXE V SANTÉ: Od roku 2016
JAZYKOVÁ ZNALOST: Angličtina, němčina

MUDr. Jana Stichová

VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE
Univerzita Karlova Praha, 1. lékařská fakulta, všeobecné lékařství, 2011
Atestace z všeobecného praktického lékařství, 2015

PRAXE A KURZY:

Rezidenční místo v programu Všeobecné praktické lékařství při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, U nemocnice 2. Školící ordinace: Ordinace Karlín s.r.o., doc. MUDr. Bohumil Seifert, Šaldova 24, Praha 8.
Ordinace MUDr. Jaroslavy Vaněčkové, Praha 10
Diplom celoživotního vzdělávání, pravidelná účast na seminářích ČLK, SVL ČLS JEP, pravidelná účast na výročních konferencích Společnosti všeobecného lékařství.
Výuka studentů 4. ročníku 1. LF na katedře Všeobecného lékařství 1. LF UK. Člen Mladých praktiků.

ODBORNÉ STÁŽE:

2010 - Erasmus — practical placement, Strasburk, Francie , Praktická stáž na oddělení pediatrie a dermatologie
2009 - Praktická stáž v rámci programu IFMSA, Varna, Bulharsko, Oddělení revmatologie
2009 - Erasmus studijní pobyt, Štrasburk, Francie Absolvované předměty: gynekologie — porodnictví, gastroenterologie, diabetologie, revmatologie

SPECIALIZACE: Praktické lékařství
PRAXE V SANTÉ: Od roku 2016
JAZYKOVÁ ZNALOST: Angličtina, francouzština

MUDr. Dan Nekvapil

VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE:
2004 - Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
2008 -Atestace v oboru všeobecné lékařství pro dospělé
2008 - Certifikát pro poskytování Pracovně lékařské péče (dříve Závodní lékařství),
2009 - Diplom celoživotního vzdělávání lékařů

PRAXE A KURZY
 FN Brno — Ill. Interní klinika
Nemocnice Ivančice - Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny
IPVZ Praha
Medicover, Brno
Canadian Medical Care, praktický lékař pro dospělé, vedoucí PLS = pracovně lékařských služeb2008 - absolvování ročního kurzu Pracovně lékařské péče

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH:

Člen České lékařské komory ČLK
Člen Sdružení praktických lékařů SPL ČR
Člen Společnosti pracovního lékařství
Člen Společnosti Všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně SVL čLS JEP

SPECIALIZACE:
Praktické lékařství pro dospělé
Lékař pracovně lékařské péče
PRAXE V SANTÉ: od roku 2017
JAZYKY: angličtina, ruština

MUDr. Jaroslav Bambas

PRACOVIŠTĚ:
Francouzská tř. 2080/4, Plzeň
Provozní doba: po-pá 7:30-16:00

VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE:
1982 - Lékařská fakulta UK v Plzni všeobecné lékařství
atestace l. stupně — obor všeobecné lékařství
nástavbová atestace — sociální lékařství a organizace zdravotnictví
Osvědčení MZ ČR o specializované způsobilosti lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství
Osvědčení MZ ČR o specializované způsobilosti lékaře v oboru veřejné zdravotnictvÍ

PRAXE A KURZY:
1982 - OUNZ Plzeň-jih — sekundární lékař
1984 - Dopravní zdravotnictví a.s., Poliklinika AGEL Plzeň
1989 -1990 — náčelník/ředitel Železniční polikliniky Plzeň
1990 - železniční okrskový lékař, praktický lékař pro dospělé
2006 - vedoucí lékař oddělení praktických lékařů pro dospělé a pro děti a dorost

1992/93 - Základy homeopatické terapie
1999 - Základy pracovního lékařství — roční přerušovaný kurz
1999 - Kurz pro všeobecné praktické lékaře školitele v IP VZ Praha

SPECIALIZACE: Všeobecné lékařství, pracovnělékařské služby
PRAXE V SANTÉ OD: 2017
JAZYKOVÁ ZNALOST: Angličtina