Psychologie

Nabízíme vám odborné služby v oblasti klinické a poradenské psychologie. Jsme připraveni vám pomoci nejenom při řešení obtížných a krizových životních situací, stresu nebo při zvládání zvýšených psychických nároků. Poskytujeme též odborné rady při výchově dítěte, výběru vhodné školy či povolání.

Psychologie v Santé vám nabízí následující možnosti:

Základní diagnostika
Zaměřuje se na informativní zjištění aktuálního psychického stavu klienta, osobnostního profilu, odolnost vůči zátěži. Představuje základní psychologické vyšetření a na základě rozboru získaných výsledků je po osobní konzultaci s klientem určen další postup.

Hypnoterapie
Jedná se o seriózní a uznávanou techniku. Určena je především klientům, kteří trpí okruhem neurotických poruch. Metoda také úspěšně řeší psychosomatické obtíže, např. astma, migrény, syndrom dráždivého tračníku, pocity úzkosti a vyčerpání, poruchy spánku nebo různé fobie.

Kognitivně behaviorální terapie
Je jedním ze základních směrů současné psychoterapie, založeném na principu poznání a učení. Jejím cílem je naučit klienta řešit nastalé problémy novým, efektivnějším způsobem. Pomocí behaviorální terapie se například řeší poruchy příjmu potravy, gambling apod.

Autogenní trénink
Cílem autogenního tréninku je naučit klienta, jak ovládat vlastní emoce, uvolňovat napětí v těle. Tato metoda je jednou ze základních relaxačně-aktivačních technik. Vhodná je zejména pro lidi trpící trémou, úzkostí a nejistotou. Prokazatelně se zvyšuje psychický a fyzický výkon, kapacita paměti, pozornosti.

Cílená psychodiagnostika
Náplní této metody je rozpoznávání a posuzování osobnostních a psychických dispozic jednotlivých osob. Je tedy výchozím zdrojem v poradenství ohledně studia, volby povolání a prognózy profesní úspěšnosti nebo například vzájemné kompatibility v partnerských vztazích.

Oblast poradenství
Oblast poradenství je založena na individuálních konzultacích s klientem, ten je vždy předem informován o formě, délce a případném počtu setkání. Poradenství je určeno nejen dětem, rodičům a zaměstnancům, ale i manažerům.


NAŠI SPECIALISTÉ

PhDr. Jiří Novák