E-learning - multimediální aplikace

Společnost TeamPrevent-Santé, s.r.o. nabízí ojedinělý multimediální produkt v oblasti výchovy a vzdělávání zaměstnanců v souvislosti se zajištěním Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Požární ochrany, školení řidičů referentů aj.

E-learningové videokurzy jsou určeny jak pro vedoucí pracovníky, tak i řadové zaměstnance a obsahují zásadní informace vycházející z legislativy ČR v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci „BOZP" a Požární ochrany „PO". Základní školení jsou doplněna o následujíc kurzy: Řidiči-referenti, Práce ve výškách, GDPR, chemické látky a další.

E-learningový kurz je v závěrečné části ukončen testem a vydáním certifikátu o jeho úspěšném absolvování, z důvodu prokazatelnosti jeho absolvování jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance.
Školení je k dispozici i v anglickém jazyce a jeho možné kombinovat s prezenčním školením.
V rámci e-learningu zajišťujeme: hlídání termínů a vypisování opakovacích kurzů dle zákonných period, zasílání notifikačních e-mailů a další služby.

Novinkou je možnost zadávání a sledování veškerých prezenčních kurzů, propojení s výstupy z personálních systémů a další.

Oblasti:

  • Zajištění BOZP a PO
  • Organizace BOZP a PO
  • Povinnosti a práva zaměstnavatele a zaměstnanců
  • Zásady bezpečného a zdraví neohrožujícího chování se na pracovišti
  • Bezpečností a požární značení pracoviště
  • Nebezpečné chemické látky
  • Osobní ochranné pracovní prostředky
  • Školení řidičů referentů
  • Práce ve výškách
  • IT bezpečnost a komunikace ve firmě