Prezenční školení - názorná prevence

V oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v rámci požární ochrany  zajišťujeme pro naše klienty následující prezenční školení.

- vstupní a opakovaná školení požární ochrany pro vedoucí zaměstnance
- vstupní a opakovaná školení požární ochrany pro zaměstnance
- odborná příprava preventivní požární hlídky
- odborná příprava preventisty PO
- školení ohlašovny požáru, popř. místa pro ohlášení požáru
- vstupní a opakovaná školení bezpečnosti práce pro vedoucí zaměstnance
- vstupní a opakovaná školení bezpečnosti práce pro zaměstnance
- školení pro práce ve výškách
- školení manipulační techniky – nízkozdvižné a vysokozdvižné vozíky, manipulační plošiny

Další odborná školení

- školení obsluhy plynových zařízení
- školení obsluhy tlakových nádob stabilních
- školení elektro dle vyhl. 50/1978 Sb.
- školení jeřábníků a vazačů