Školení první pomoci

Hlavním cílem výuky první pomoci je motivace účastníků, podpora jejich ochoty pomoci a zvýšení sebedůvěry.

Postupy jsou předávány co nejjednodušším způsobem, pro nejlepší zapamatování, tím se zvyšuje ochota poskytnutí první pomoci. Naši lektoři jsou proškolení záchranáři s patřičnou praxí a zkušenostmi.

V rámci školení se zaměstnanci setkají jak s teoretickou, tak s praktickou částí, kde si mohou poskytnutí první pomoci vyzkoušet.

Osnova školení je tvořena těmito body:
- hlavní zásady první pomoci
- obecná ustanovení
- postup při volání záchranné služby
- bezvědomí, zástava dechu,
- resuscitace – nepřímá srdeční masáž, použití automatického defibrilátoru
- krvácení , šokové stavy
- některá poranění (hlava, páteř, hrudník, břicho, pánev), zlomeniny
- úraz elektrickým proudem
- popáleniny a poleptání, úrazy s chemikáliemi
- protišoková opatření
- akutní alergická reakce
- mdloby,  záchvatovité stavy
- umístění a vybavení lékárniček první pomoci
- otrava oxidem uhelnatým

Všechny varianty školení první pomoci společnosti TeamPrevent-Santé, s.r.o. zahrnují výše popsanou náplň školení. Rozdíl v jednotlivých produktech spočívá jen v hloubce přednášených témat.

V naší nabidce naleznete 3 varianty školení první pomoci:

1. Školení první pomoci SILVER (2 hodiny)

 Obsahuje: teoretickou část - 1 hod.,  praktický nácvik - ½ hod., závěrečný test ½ hod.

2. Školení první pomoci GOLD (4 hodiny)

  Obsahuje: teoretickou část - 2 hod.,  praktický nácvik - 1 hod., závěrečný test 1 hod.

3. Školení první pomoci PLATINUM (6 hodin)

Obsahuje: teoretickou část - 3 hod.,  praktický nácvik - 2 hod., závěrečný test 1 hod

Pokud máte zájem o prezenční kurzy školení první pomoci kontaktujte, prosím, naše obchodní oddělení.