MUDr. Jaroslav Bambas

PRACOVIŠTĚ:
Francouzská tř. 2080/4, Plzeň
Provozní doba: po-pá 7:30-16:00

VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE:
1982 - Lékařská fakulta UK v Plzni všeobecné lékařství
atestace l. stupně — obor všeobecné lékařství
nástavbová atestace — sociální lékařství a organizace zdravotnictví
Osvědčení MZ ČR o specializované způsobilosti lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství
Osvědčení MZ ČR o specializované způsobilosti lékaře v oboru veřejné zdravotnictvÍ

PRAXE A KURZY:
1982 - OUNZ Plzeň-jih — sekundární lékař
1984 - Dopravní zdravotnictví a.s., Poliklinika AGEL Plzeň
1989 -1990 — náčelník/ředitel Železniční polikliniky Plzeň
1990 - železniční okrskový lékař, praktický lékař pro dospělé
2006 - vedoucí lékař oddělení praktických lékařů pro dospělé a pro děti a dorost

1992/93 - Základy homeopatické terapie
1999 - Základy pracovního lékařství — roční přerušovaný kurz
1999 - Kurz pro všeobecné praktické lékaře školitele v IP VZ Praha

SPECIALIZACE: Všeobecné lékařství, pracovnělékařské služby
PRAXE V SANTÉ OD: 2017
JAZYKOVÁ ZNALOST: Angličtina 

MUDr. Chantal Kožáková

PRACOVIŠTĚ:
Dukelská 1056/13, Olomouc
Provozní doba: po-pá 7:30-11:30 12:00-16:00

VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE:
1996 - Akťubinská Státní Vysoká škola lékařská, Kazachstán 6-Ieté studium medicíny, ukončené státní zkouškou
1996/97 - Katedra dětské chirurgie Akťubinské Státní Vysoké školy lékařské, Kazachstán postgraduální prezenční studium
2000 - IPVZ, MZčR - Aprobační zkouška MZÖR dle S 53, odst. 3 Zák. 20/1996 Sb. (nostrifikace diplomu)
2004 - IPVZ Praha, Atestace z chirurgie l.st.
2006 - IPVZ Praha - Odborná způsobilost lékaře v oboru všeobecné chirurgie

PRAXE A KURZY:
2016 - Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc, LF UP Olomouc vedoucí neúrazových ambulancí, lektor AUM - výuka 3.,5.,6. ročníků studentů medicíny
2011 - Nemocnice Prostějov o.z., Agel a.s. vedoucí traumatologicko - chirurgické ambulance
2006 - Železniční poliklinika Olomouc, pracoviště Přerov odborný specialista - chirurg
2006 - Area Medica s.r.o., Valašské Meziříčí externí odborný specialista - chirurg (DPP)
2000 - Nemocnice s poliklinikou Přerov sekundární lékař oddělení chirurgie

SPECIALIZACE: Všeobecná chirurgie
PRAXE V SANTÉ OD: 2017
JAZYKOVÁ ZNALOST: Ruština, Angličtina 

MUDr. Eliška Macháčková

PRACOVIŠTĚ:
Na Pankráci 1638/43, Praha-Nusle

VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE:
1980 lékařská fakulta UJEP, Brno
1985 Kvalifikační atestace praktického lékaře (l.stupeň)

PRAXE A KURZY:
1985  závodní praktická lékařka SZZ Brno II
1985 lékařka KÚNZ Brno

SPECIALIZACE: Pracovnělékařské služby
PRAXE V SANTÉ OD: 2015
JAZYKOVÁ ZNALOST: Němčina, angličtina

MUDr. Bronislava Chlebovcová

PRACOVIŠTĚ:
U Kabelovny 130/22,  Praha

VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE:
2008 - Univerzita Karlova v Praze, lzlékařská fakulta - Všeobecní lékařství

PRAXE A KURZY:
2011 - Podještědská poliklinika s.r.o., Liberec - Všeobecný lékař
2008 - Medica Sever s.r.o., Liberec Všeobecný lékař

Specializační kurz v hygieně epidemiologii 
Lékařská první pomoc
Psychoterapie pro všeobecné praktické iékaře,
Samostatné vzdé!ávání ve výživě'
Analýza stopových prvků ve vlasech l.stupeň
Analýza stopoých prvků ve vlasech II. stupeň;

ODBORNÉ STÁŽE:
2008/2009 - odborné stáže na lůžkových odděleních Krajské nemocnice Liberec (všeobecná interna, kardiologie, neurologie, léčebna dlouhodobě nemocných, ortopedie, dermatovenerologje, oční, dětské odd.: chirurgie, urologie, ORL, ARO).

SPECIALIZACE: Pracovnělékařské služby
PRAXE V SANTÉ OD: 2015
JAZYKOVÁ ZNALOST: Němčina, angličtina

MUDr. Dan Nekvapil

VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE:
2004 - Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
2008 -Atestace v oboru všeobecné lékařství pro dospělé
2008 - Certifikát pro poskytování Pracovnělékařské péče (dříve Závodní lékařství),
2009 - Diplom celoživotního vzdělávání lékařů

PRAXE A KURZY
 FN Brno — Ill. Interní klinika
Nemocnice Ivančice - Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny
IPVZ Praha
Medicover, Brno
Canadian Medical Care, praktický lékař pro dospělé, vedoucí PLS = pracovně lékařskýchslužeb
2008 - absolvování ročního kurzu Pracovnělékařské péče

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH:
Člen České lékařské komory ČLK
Člen Sdružení praktických lékařů SPL ČR
Člen Společnosti pracovního lékařství
Člen Společnosti Všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně SVL čLS JEP

SPECIALIZACE:
Praktické lékařství pro dospělé
Lékař pracovnělékařské péče
PRAXE V SANTÉ: od roku 2017
JAZYKY: angličtina, ruština

MUDr. Vít Petrik

VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE:
1995 - Univerzita Karlova, Praha, 1. lékařská fakulta, obor: všeobecné lékařství
1998  - Atestace: všeobecné lékařství I. stupně
2010 -  Atestace: pracovní lékařství

PRAXE A KURZY

2012 - Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika pracovního lékařství, primář kliniky
2012 - Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika pracovního lékařství odborný asistent

SPECIALIZACE: Lékař pracovnělékařské péče
PRAXE V SANTÉ: od roku 2018
 

  

MUDr. Petr Kouřil

VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE:
1978 Lékařská fakulta Karlovy University Praha obor: všeobecné lékařství

PRAXE A KURZY
2014 lékař Kliniky Health Centre Prague / všeobecná a cestovní medicína/
2012 až 2013 Odběrové centrum plasmy Europlasma, transfusní lékař
2011 vedoucí lékař mise v HAITI , Mole St.Nicolas
Prosinec a leden 2011 vedoucí lékař humanitární mise,cholera na HAITI
2010 Říjen a listopad ředitel nemocnice v Buikve - UGANDA
2008 - 2010 KARDIA s.r.o, Vedoucí lékař kliniky pracovního lékařství
2008 MÍROVÁ MISE OSN na Východním Timoru 6 měsíců lékař, vedoucí kliniky / Medical Officer / Všeobecná , urgentní a tropická medicína
2004 - 2007 GYN CENTRUM spol. s.r.o. Praha soukromá klinika - Vedoucí oddělení gynekologie a plastické chirurgie
1998 - 2003 Humanitární a záchranné mise
1994 -1998 Soukromá praxe /gynekologie / Bayreuth Bayreuth
1987- 1994 Univerzitní klinika Ulm asistent a zástupce primáře  klinická ambulantní činnost  vedení týmu - vzdělávání a výuka studentů na Univerzitě
1978 - 1987 Nemocnice na Bulovce Praha klinická lékařská činnost v oboru gynekologie a chirurgie

Roční kurs pracovního lékařství ( 2009 Praha )
Atestace z gynekologie a porodnictví (1993, SRN)
Atestace z gynekologie a porodnictví (1981) CSSR
Kurz tropické medicíny (1982) CSSR
Kurz lékařské terminologie v anglickém jazyce (1982)

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH:
Česká lékařská komora
UNO
Lékaři bez hranic
Lékaři pro Třetí svět
Hand for Help

SPECIALIZACE:
Lékař pracovnělékařské péče
PRAXE V SANTÉ: od roku 2016
JAZYKY: angličtina, němčina, španělština, ruština

  

MUDr. Eva Kejřová

VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE
UK, Lékařská fakulta, 1978 – 1985
Atestace v oboru všeobecné lékařství, 1988
Osvědčení k výkonu lékařské praxe v oboru všeobecného lékařství, 1995
Osvědčení specializované způsobilosti v oboru všeobecné praktické lékařství, 2008

SPECIALIZACE: Pracovní lékařství
PRAXE V SANTÉ: Od roku 2004
JAZYKOVÁ ZNALOST: Němčina