PLS - NAŠE SLUŽBY

Svým klientům se snažíme maximálně usnadnit jejich práci

► Zajišťujeme preventivní zdravotní prohlídky opřené o dlouholeté zkušenosti v oboru..
Nabízíme služby PLS, návaznou léčebnou péči, dále jednorázové preventivní programy, např. „Dny zdraví“, dle konkrétních kritérií, školení první pomoci, přednášky a další zdravotnické služby dle požadavků klienta.
► Legislativně garantujeme PLS v souladu se zákony pro všechny pracovní činnosti.
Dodáváme veškeré služby spojené s pracovnělékařskou péčí, vyřešíme všechny požadavky v rámci sjednaných služeb.
► Nabízíme návaznou léčebnou péči i nadstandardní preventivní programy.
► Nabízíme jednorázové preventivní programy (tzv. Dny zdraví) s ohledem na požadavek klienta, proaktivně doporučíme program dle pracovních pozic.
► Nabízíme očkování po celé ČR v našich ordinacích nebo přímo na pracovišti (chřipka, hepatitida, klíšťová encefalitida a další).
Vedeme lhůtníky, zamezujeme propadnutí preventivních prohlídek a následným pokutám.
► Zajišťujeme školení první pomoci dle standardu, nabízíme přednášky zdravotnického charakteru zajišťované odborníky.
Garantujeme odbornost lékařů v oblasti PLS, personální vybavení, atestované odborníky. Jazyková vybavenost našich lékařů a sester je anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk.
► Lékařské prohlídky objednáváme na konkrétní datum a čas do vlastní sítě zdravotnických zařízení po celé ČR, prohlídky plánujeme s minimální dojezdovou vzdáleností zaměstnance.
► V případě zájmu zajišťujeme pracovnělékařské služby přímo na pracovišti včetně všech odborných vyšetření.
► Na základě požadavku klienta zajistíme dodatečné odborné vyšetření v nejkratším termínu v místě bydliště.
► Zaručujeme technickou způsobilost a vybavení ordinací, při specializovaných vyšetřeních pracujeme s nejmodernějšími přístroji.
► Administrativně zajišťujeme komunikaci s hygienickými stanicemi, magistráty a krajskými úřady a dalšími dotčenými orgány.
► Předáváme data zaměstnanců v souladu s GDPR, máme prokazatelné ošetření ochrany osobních údajů.
Máme nepřetržitý provoz vlastního call centra (7 dní v týdnu, 24 hodin denně). Aktivně objednáváme na prohlídky (elektronicky, telefonicky, formou SMS). Prokazatelně zasíláme informace o termínech prohlídek včetně informací, jak se na prohlídku připravit.
Nastavujeme preferované komunikační kanály na základě požadavku klienta (mail, SMS).
► Pravidelně informujeme o zjištěném stavu (včetně hodnocení souladu pracovních podmínek s platnými předpisy).
Umožňujeme propojení informačních systémů poskytovatele a klienta prostřednictvím firemní zóny.
► Pravidelně informujeme o zjištěném stavu (včetně hodnocení souladu pracovních podmínek s platnými předpisy).
Máme vlastní lékařský informační systém, poskytujeme reporty klientům dle požadovaného zadání.

V rámci hygieny práce
Provádíme kontrolní činnost a dohled na pracovištích (disponujeme vlastním oddělením pracovního lékařství a hygieny práce).
► Poskytujeme poradenskou činnost – konzultaci v oblasti ochrany a podpory zdraví zaměstnanců.
Kompletně zpracováváme podklady pro kategorizaci prací.
Zpracováváme dokumentaci jak doporučovanou, tak požadovanou zákonnými předpisy (protokoly z šetření na pracovišti, hodnotící zprávy atd.).